Kezdőlap arrow Nyilatkozatok arrow Mozgalom állásfoglalás
Mozgalom állásfoglalás PDF Nyomtatás E-mail

 

  

Állásfoglalás a szülőföldért 

 

„Érzik titkon, hogy az övék

E bús élet s a kalász.”

Ady Endre

 

Az Összefogás a Szülőföldért Mozgalom létrehozói, aláírói és támogatói számára alapelv, hogy Magyarországon a termőföld döntően a helyben lakó és mezőgazdasági termelést folytató, családi gazdaságban tevékenykedő gazdálkodó réteg tulajdonában, illetőleg használatában legyen. Csak és kizárólag ezen alapelv érvényesülése esetén látjuk biztosítottnak a környezet- és élelmiszerbiztonság, az élelmiszer-önrendelkezés, a vidék népességmegtartó ereje, a vidéki élet méltósága – és ezzel összefüggésben természetesen a városi lét élhetősége sokat hangoztatott eszméit.

Ezért hirdettünk harcot a zsebszerződések felszámolásáért, mert az elkótyavetyélt területek új „gazdái” döntően nem ezt a termelő réteget képviselik, hanem jellemzően nagybirtokosi, vagy direkt spekuláns szemlélettel és gondolkozásmóddal érkeztek. Javaslatainkat a „Fogjunk össze a zsebszerződések felszámolásáért” című, 25 pontot magában foglaló, hosszas szakmai egyeztetést követően létrejött anyagban tettük közzé, mely 25 pont megítélésünk szerint elengedhetetlen feltétele az ilyen semmis-jellegű ügyletek felszámolásának.

Üdvözöljük a tárcaközi bizottság szeptember 24-ei sajtónyilvános ülésén az ügyben elhangzottakat, mert az sok ponton rárímel az általunk a nyár elején megfogalmazottakra. A Nemzeti Vidékstratégia program deklarált céljainak mielőbbi és a lehető leghatékonyabb megvalósulása érdekében javasoljuk a kormányzati munka átláthatóbbá, nyilvánossá tételét. Elengedhetetlenek tartjuk a továbbiakban minden földkérdést érintő ügyben az országos mellett a helyi nyilvánosság – pl. település honlapok, helyi tv-k - bekapcsolását, az információk kölcsönös korlátlan áramoltatásának megteremtését.

Hasznos volna, ha napvilágot látna egy olyan dokumentum a bizottság részéről, amely a sok elképzelést konkrét feladatok formájában, határidőkkel és felelősökkel kiegészülve tartalmazza.

Szeretnénk továbbá abban a kérdésben tisztán látni, hogy a kormányzatnak milyen elképzelései vannak a semmissé nyilvánított szerződések következtében az NFA-hoz került földek hasznosítását illetően.

Egyszerűen értetlenül állunk az előtt a jelenség előtt, hogy a 2/3-os parlamenti többség birtokában miként lehet a földhivatali bürokrácia adatközlést megtagadó rendszere március óta a törvénysértő ál-szerződések felszámolásának akadálya. Mindenesetre javasoljuk, hogy a parlamenti többség gyorsított törvényalkotói munkával pótolja a jogszabályi háttérben jelentkező hiányosságokat, tekintettel a kérdés nemzetbiztonsági szempontból kiemelkedő jelentőségére.

Megítélésünk szerint az új földtörvény tervezetének jelenleg tárgyalás alatt lévő változata nem alkalmas sem a Nemzeti Vidékstratégia programban lefektetett célok maradéktalan megvalósítására, sem pedig a zsebszerződésekkel az elmúlt két évtizedben külföldi „tulajdonba” került területek visszavételére, a jogtipró magatartás felderítésére. A tervezet ismeretében a zsebszerződésekben érdekelt vevők és ügyvédek megnyugodtak, mert úgy érzik, hogy elhárulnak az akadályok a „megszerzett” termőföldek valódi tulajdonná válása elől. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a tervezet megfelelő átalakítását, egyrészt azon paragrafusok pontosítását, melyek a törvény megkerülésére alkalmasak lehetnek, másrészt az optimális üzemméret és a felvehető évi támogatási összeg ésszerű maximalizálását, mint a külföldi tőke korlátlan erőfölényével szemben felállítható jelentős akadályokat.

Felhívjuk a figyelmet arra a rendkívüli veszélyre, amit a termőföldre felvehető korlátlan és kontrollálhatatlan jelzálogkölcsön jelent. Ismerve a banktőke erejét, ez könnyen vezethet egy, a lakás-devizahitelesek tragédiájához hasonló folyamathoz. Javasoljuk a tétel elmélyült újragondolása után valamilyen köztes megoldás megalkotását – például legyen állam által garantált a kölcsönfelvétel, mely esetben hitelfizetési képtelenség esetén az állam fizeti ki a bankot, viszont a termőföld is visszaszáll az állam tulajdonába.

 

Budapest, 2012. 10. 08.

  az Összefogás a Szülőföldért Mozgalom

ideiglenes ügyvivői

 
< Előző   Következő >